تنهایی های یک جوان

...میخانه دگر جای من بی سر وپا نیست

تنهایی های یک جوان

...میخانه دگر جای من بی سر وپا نیست

مشخصات بلاگ
تنهایی  های یک جوان

من...
یک تنهایم!
دلتنگی را خوب می شناسم...
با آن خو گرفته ام!
من...
تنهایم!
تنهای خسته...

طبقه بندی موضوعی

۳ مطلب با موضوع «دلنوشت» ثبت شده است

اگر سرنوشت مرا تو نوشتی پس چرا آرزو کنم؟
خدا گفت:شاید نوشته باشم هر چه آرزو کند...
  • تنهای خسته

همراه بسیار است، اما همدمی نیست
مثل تمام غصه ها، این هم غمی نیست
 دلبسته اندوه دامنگیر خود باش
از عالم غم دلرباتر عالمی نیست
کار بزرگ خویش را کوچک مپندار
از دوست، دشمن ساختن کار کمی نیست
 چشمی حقیقت بین کنار کعبه می گفت
«انسان» فراوان است، اما «آدمی» نیست
در فکر فتح قله قافم که آنجاست
جایی که تا امروز برآن پرچمی نیست

  • تنهای خسته

بسم الله النور

اینجا خانه ی مجازی من است...

جایی که دلتنگی هایم را در آن با شما در میان میگذارم!!!

اینجا خانه ی من است...


  • تنهای خسته